O meni

Ne sprašujmo se, kaj naj še pričakujem od življenja, ampak, kaj življenje pričakuje od mene (Viktor E. Frankl).

 

mag. Klaudia Urbančič, prof.zdr.vzg.

visokošolska učiteljica,
certificirana psihoterapevtka, logoterapevtka;
terapevtka medicinske hipnoze, Bownova terapevtka,
certif. praktik TRE za vodenje skupin in posameznikov

Združujem formalno zdravstveno in psihološko izobrazbo (znanstveni magistrski študij na področju svetovanja na klinični psihologiji  FF UL) ter sem diplomantka pedagoške fakultete (PeF UL). Specialistični študij psihoterapije in eksistencialne analize (Inštitut Viktor Frankl) sem dopolnjevala s šolanji s področja medicinske hipnoze, vedenjsko kognitivne terapije, čuječnosti, sproščanja napetosti, stresa in travm in drugih obveznih kliničnih vsebin. Akreditacija pri Inštitutu Viktor Frankl na Dunaju mi omogoča, da sem akreditirana članica mednarodne zveze za logoterapijo in eksistenicialno analizo (Viktor Frankl Institute International Association for Logotherapy and Existential Analysis).

Znanja in pomoč, ki jih lahko ponudim, izhajajo iz kliničnih, strokovnih in raziskovalnih izkušenj pri delu z družinami v bolnišnicah, bolnimi otroci, otroci z drugačnimi potrebami in njihovim vključevanjem v šolska in domača okolja. Znanja so namenjena bogatenju razvoja sorojencev, očetov in mater ob tako prilagojenem življenju in spremljanju hudo bolnih, umirajočih in žalujočih v njihovih družinah in varnem zavetju njihovih domov.

Moje izkušnje izhajajo iz kliničnega in raziskovalnega dela z novorojenčki, materami, bolnimi otroki, hudo bolnimi in umirajočimi v intenzivni enoti terciarnega centra porodnišnice in pediatrične klinike. Opravila sem podiplomsko izobraževanje iz intenzivne terapije otrok in podiplomsko izobraževanje iz Paliativne in hospic oskrbe. Preko dvajset let sem delovala kot visokošolska učiteljica in poučevala v izjemno stresnem okolju intenzivne enote in klinike. Na novo sem pripravila in bila nosilka študijskih predmetov Skrb za otroke, matere in družine, Skrb za otroke med preiskavami, Delo s starši, Celostna skrb za svojce.

Le življenje za druge je vredno življenja (Viktor E. Frankl).
Sami smo osamljeni in se pogrezamo vase.

Vsa leta sem se vključevala v prostovoljno delo Rdečega križa, vodila prostovoljni tabor mladih dijakov zdravstvene nege, pripravila in izvajala Šolo za otroke z astmo, sodelovala na taborih otrok kot zdravstvena delavka in planinska vodnica, spremljala hudo bolne in umirajoče na njihovem domu, matere v materinskem domu, pomagala brezposelnim osebam v stiski z izkušnjami duševnega nezdravja, trpinčenim na delovnih mestih, staršem bolnih otrok, dijakom v stiskah. Izvajala sem psihoterapevtsko svetovanje in podporo v času korona epidemije prvega in drugega vala za osebe v stiskah in za zaposlene v kritični infrastrukturi (domovih za starejše občane).

Pri svojem delu in poslanstvu sledim spoštovanju človeka in življenja ter dostojanstvu bolnika. Spoštujem psihiatrični kredo, ki ga je razvijal zdravnik Viktor Frankl ter sledim zakonodaji in Kodeksu Etike za zdravstveno nego, etičnim smernicam Slovenskega društva za logoterapijo, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Evropske zveze za psihoterapijo.

Domov