UM se uči

Zdravstveno poučevanje

Starša, nosečnica, doječa mati, otrok, šolarji, bolniki in svojci – vsi lažje pridejo do uvida v svoje zdravstveno stanje, če razumejo, kako spodbujati zdravje, izločati dejavnike nezdravja in doseči čim višjo raven zdravja med napornimi obdobji odraščanja otrok, negovanja družinskega člana ali doživljenjsko boleznijo. Poučeni otroci sodelujejo, prevzemajo nadzor nad svojim stanjem, sodelujejo in ne dajo možnosti stiskam, strahu in bolečinam, da jih povsem preplavijo. Dejavni bolniki iščejo pot iz svoje bolezni in se zavedajo, da so odgovorni za povrnitev zdravja predvsem sami, ne prepuščajo odgovornosti in odločitev (le in povsem) zdravstvenim delavcem. Poučeni in dejavni starši lažje dosežejo sodelovanje z otrokom, ga usmerjajo skupaj s strokovnjaki in spremljajo otroka v odraščanju s prazaupanjem.

Vsebine so pripravljene kot interaktivna predavanja ali delavnice. Vsak izkušnjo vdihne, začuti in dejavno uporabi. Z zanimanjem pa pripravim vsebino na vašo življenjsko zgodbo, izziv vašega podjetja ali radovedno vstopim med vas zdravstveni delavci in sobivam nekaj časa z vami v bolnišnicah ali domovih.

Zdravi šolarji

Pande v klopeh, koale v posteljah – za otroke

Skrb zase

Priprava na rojstvo in starševstvo – program Barbara

Spremljanje nosečnic in mater po travmatičnih odnosih

Bolan otrok doma. Bolan otrok v bolnišnici. Bolan otrok v šoli.

Pet kapljic

Zdravje učiteljev in vzgojiteljev

Sproščenost otrok in šolarjev, odpira vrata v prijazno in zdravo šolo.

Delam, ustvarjam, čustvujem, ker se znam sprostiti

Zdravje moških – kaj lahko napravim sam (Movember in tudi vsi ostali meseci v letu)

 

Medicinska hipnoza

Zavedno in nezavedno.
Otroci so lahko večino dneva v svojem svetu, zamaknjeni in varni, kjer poizkušajo igre, poustvarjajo zvoke, nagovarjajo namišljene prijatelje, se vživijo v svoje zgodbe, ležijo pod mizo ali bingljajo s kavča navzdol. V takem stanju so možgani v določenih valovanjih in omogočajo otroku, da se sprosti, da je dovzeten za samosugestije, navodila in učenje ali privajanje. Odrasli to sposobnost in predanost izgubijo, naravno pa dosežejo to stanje vsaj dvakrat dnevno: nekaj minut preden zaspijo in nekaj minut preden se zbudijo. Nič pa nam ne brani, da si ne bi vzeli dela dneva in si v samosugestiji privoščili vožnjo na luno, vozili vlak ali se potapljali z delfini. S pomočjo izkušenega terapevta, s poslušanjem njegovih besed, lahko dosežemo miselna stanja, kjer se sprostimo, lažje učimo ali delujemo, preokvirimo nekoristne misli, pretočimo bolečino iz večje v manjšo, nadomestimo tremo z odločnostjo, prijateljujemo s porodno bolečino, pomagamo otroku pri utiranju skozi porodni kanal, pomirjanju med odvzemom krvi, pri doseganju poguma v odnosu do sošolcev, okrepimo učinke delovanja zdravil, odvzamemo moč bolezenskim celicam, zavzamemo miren odnos do sebe, do bližnjih za vsak dan ali miren odnos na poti poslavljanja od življenja.

Terapija poteka pogovorno s poslušanjem, samostojno, kot del psihoterapije, sede, leže, ob posegu ali procesu, časovno prilagojeno okoliščinam in cilju.

Zdravje – bolezen – celjenje

Domov