Pomoč in upanje

Posebnost mojega dela je, da lahko pomagam sočasno pri zdravstvenem in psihoterapevtskem nudenju skrbi, ko zbolite in ste v stiski.

Pomagam vam lahko pri:

doseganju skrbi zase,

odkrivanju smisla in volji do življenja v na videz nevzdržnih situacijah, pri spremljanju v vaši žalosti in priložnostih za osebnostno rast v trpljenju, pri sprejemanju krivde, opravičilu in odpuščanju (starši otrokom, zaprte osebe, med člani družine).

Spremljanje in podpora novorojenčkom, otrokom, nosečnicam, staršem, sorojencem in starim staršem, zbolelim in članom družine, zaposlenim v izpostavljenih poklicih, športnikom, trpečim v usodnih situacijah.

Nosečnost, rojstvo, otroci, starševstvo:

Spremljanje in podpora ob fizioloških prehodih ob rojstvu, nosečnosti, porodu, dojenju, otroštvu in odraščanju.

Zdravstveno poučevanje, lajšanje stanj, spremljanje in podpora ob težavnem porodu /rojstvu, bolezni otroka ali bivanju v intenzivni enoti v bolnišnici.

Spremljanje in podpora po težavnem otroštvu, mladostništvu, izgubah otrok in predčasnem dokončanju nosečnosti ali nadaljnjih nosečnostih, priprava na nosečnost, sprejemanje nosečnosti in prehod v starševstvo, spremljanje ob bolezni nosečnice/porodnice, otroka in bodočega očeta, ob neugodnih izidih za otroka.

Podpora pri ohranjanju upanja in vzdržati z občutji, ko “ljubezen ne pride”, podpora pri dojenju ali negovanju otroka, pri žalovanju za drugačno predstavo otroka, ob smrti otroka ali starša.

Družine v bolnišnicah

Podpora otroku in družini v bolnišnici ali ob negovanju na domu, ob posledicah bolezni v odraščanju, podpora ob krepitvi moči starševstva.

Podpora pri spremljanju otroka med zdravljenjem (priprava na poseg, blaženje bolečin in strahu), spoprijemanju otrok s šolskimi nalogami, razvijanju učnih strategij in oblikovanju spodbudnega učnega okolja.

Zdravi šolarji in šole

Zdravstveno poučevanje za zdrave otroke, šolarje ali učitelje, podpora  pri odraščanju in stiskah šolarjev, mladostnikov ter staršev.

Zdravje, bolezen, celjenje

Zdravstveno poučevanje, lajšanje stanj / bolečin, celjenju ran, sproščanje brazgotinastega tkiva, spremljanje in podpora ob nezdravju, pripravi na in po posegih, pri stiski ob prvem soočenju z boleznijo, dolgotrajnem zdravljenju (kemoterapija, poškodbe, plastične operacije) in spoprijemanju s telesnimi boleznimi.

Spremljanje in podpora ob duševni bolezni, motnjah in stanjih (depresije, tesnobe, panični napadi),  podpora družini pri sprejemanju in notranjem miru.

Spremljanje in podpora ob trpljenju, udarcih usode, travmatičnih izkušnjah, nesrečah in izgubah sposobnosti ali videza, dragih oseb, dostojanstva, poklica, prostosti, vpetosti v dolgotrajne postopke in stiske.

Podpora pri medosebnih odnosih v družini, s svojci in na delovnih mestih.

Zdravje na delovnih mestih

Podpora pri doseganju zdravja na delovnih mestih (reševalci, gasilci, vojaki, zdravstveni in socialni delavci, učitelji), pri nezdravih odnosih in podpori pri vračanju v delovno okolje ter oblikovanju družinam prijaznih podjetij.

Covid epidemija: podpora zaposlenim v kritični infrastrukturi v času epidemije (utrujenost, razpetost med domom in deloviščem, strah, nespečnost, okrevanje po preboleli okužbi).

Covid epidemija: podpora in lajšanje stanj /bolečin ob dolgotrajnih posledicah bolezni.

Podpora otrokom in družinam z vojnih območij.

Domov